Uzertaş Boya, kar dağıtımı yapmayacak

by karakoyclub

Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş, kar dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) uyarınca hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan (solo) finansal tablolarına göre 2021 yılı faaliyetlerinden 5.538.145 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 304.235,14 TL dönem karı gerçekleşmiştir. TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine, VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlarımızda bulunan dönem karı tutarının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve anılan mahsup işlemi sonrası yasal kayıtlarımıza göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin genel kurulun onayına sunulması oy birliğiyle kabul edilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment