Şirket haberleri

by karakoyclub

GZNMI – Şirket paylarının halka arzı kapsamında halka arzda toplam 5.391 yatırımcıdan halka arz edilen 10.000.000 adet payın 11 katına denk gelen 110.807.780 adet filtrelenmemiş pay talebi geldiği,  yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 26,1 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 7,5 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,0 katı talep geldiği açıklandı.
GRSEL – Şirket paylarının halka arzı talepler Borsa’da Satış yöntemi ile bugün ve yarın toplanacak.
Otomotiv Sektörü:
Şubat ayında otomobil satışları %15,9 azalarak 37.461 adete gerilerken, hafif ticari araç satışları %8,9 azalarak 12.011 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %15,1 azalarak 49.652 adete geriledi.
Ocak – Şubat döneminde otomobil satışları %16,8 azalarak 66.661 adete, hafif ticari araç satışları %4,5 azalarak 21.122 adete, toplam otomobil ve hafif araç satışları ise %15,1 azalarak 49.652 adete geriledi.
AKSA – 330 bin ton/yıl olan üretim kapasitesine ek olarak 2 üretim hattı ilave edilerek 365 bin ton/yıla çıkarılmasına karar verildiği, 24 milyon dolar bütçeli projenin 15 ay içerisinde devreye alınmasının planlandığı, devlet teşvikleri için gerekli çalışmaların başlatıldığı açıklandı.
ANELE – İki yatırımcı tarafından Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri aleyhine açılan davanın istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verildiği açıklandı.
ANSGR – Fitch tarafından şirketin Uluslararası Finansal Güçlülük notunun “BB-” olarak revize edildiği, not görünümünün korunduğu açıklandı.
BANVT – JCR Eurasia tarafından şirketin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun ‘AA-‘ olarak, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notunun “J1+(tr)”, not görünümlerinin “Stabil” olarak belirlendiği açıklandı.
BIMAS – Şirket 2022 yılı beklentileri aşağıdaki gibi açıklandı.
2022 Beklentileri

Satış Artışı

%55 (+-5)

FVAÖK  Marjı

%8,5 (+-0,5)

Yatırım Harcaması/Satışlar

3,20%

BASCM – Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşüm Tarihinin 4 Mart olduğu açıklandı.
DAPGM – Aracı kurumu ile fiyat istikrarı sürecinin sona erdiği, 16.229.000 adet paya 18,42 – 18,49 TL fiyat aralığından fiyat istikrarı uygulandığı açıklandı.
DIRIT & DOBUR – VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.
DOKTA – Şirket tarafından yapılacak olan bedelli sermaye artırımı nedeniyle Çelik Holding, hisse payına isabet eden tutar olan 43,6 milyon TL’nin sermaye avansı olarak şirkete ödenmesine karar verdiğini açıkladı.
ESCAR – İkinci El Araç Satış Şubesi açılışı tescil işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.
GARFA –
Fitch tarafından şirketin uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notlarının B’ye ve B+’ya revize edildiği, not görünümünün korunduğu açıklandı.
90 gün vadeli 231,7 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.
GEREL – Ankara İrtibat Bürosunun kapatıldığı açıklandı.
HTTBT – Şirket payları bugün Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
IDGYO – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 50 milyon TL’den 250 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.
INFO – 70 gün vadeli 25,5 milyon TL ve 70 gün vadeli 137,3 milyon TL tutarlarında bono ihraç edildi.
KARYE & KONKA – VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
KLSYN – Şirket payları yarın Borsa’da işlem görmeye başlayacak.
KLNMA – TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu’ndan 1,5 milyar TL tutarında sermaye benzeri kredi sağlaması kapsamında BDDK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
KAREL – SSB ile TSK’nın IP Tabanlı Sayısal Askeri Sahra Santrali ihtiyacını karşılamak üzere 4,5 milyon dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.
LUKSK – Şirket tarafından makine parkı yatırımları kapsamında 8 Adet Dokuma Makinesi alınmasına karar verildiği açıklandı.
POLTK – VBTS kapsamında şirket paylarına 1 Nisan’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 1 Nisan’a kadar uzatıldı.
RYGYO –
İstanbul Tuzla’daki 18.576 m 2 ’lik deponun 16.150 m 2 ’lik depolama alanının 1 yıllığına kiraya verildiği, 1 yıllık kiradan 9 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
İstanbul Tuzla’daki 33.425 m 2 ’lik deponun 17.655 m 2 ’lik depolama alanının 3 yıllığına kiraya verildiği, 3 yıllık kiradan 45 milyon TL gelir elde edileceği açıklandı.
RALYH – Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik’in ve TOKİ tarafından düzenlenen Malatya’daki 541 Adet Konut ve 22 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesine 369 milyon TL ile en düşük 7. teklifin verildiği açıklandı.
SELGD – Aydın’daki gayrimenkulün inşaat projesinin konut + ticari olmak üzere toplamda 5.573 m 2’ lik inşaat projesi ile ilgili olarak Yapı Ruhsatının alındığı açıklandı.
TTKOM – Şirketi, ZTE ve Netaş arasında iyi niyet sözleşmesi imzalandığı medyada yer aldı.

Kaynak İnfo Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment