RHEA Girişim’de tahsisli sermaye artırımı

by karakoyclub

RHEA Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş’de tahsisli sermaye artırımı görüşüldü.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 207.750.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1 Türk Lirası itibari değerde paylardan oluşan tamamı ödenmiş 41.550.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 8.450.000 TL artırılarak 50.000.000 TL’ye yükseltilmesine, artırılan 8.450.000 TL tutarındaki payların tamamının esas sözleşmemiz 8. maddesinde belirtilen hususlara uygun (B) Grubu ve hamiline yazılı olarak borsada işlem gören statüde ihraç edilmesine ve mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği 13. maddesinde belirtilen tahsisli satış yöntemiyle satılmasına, iş bu sermaye artırımıyla ihraç edilecek beher 1 TL nominal değerli paylar için 2,30 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre belirlenecek fiyattan yüksek olanı dikkate alınarak satış tutarının belirlenmesine,
artırılan 8.450.000 TL tutarındaki payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemiyle Lüksemburg merkezli 2elle Holding S.A’ya satılmasına, payların toplam satış bedeli olan 19.435.000 TL tutarında taahhütnamenin rüçhan haklarını kullanacak olan 2elle Holding S.A’dan alınarak Sermaye Piyasası Kuruluna verilmesine, tahsisli sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek 8.450.000 TL tutarındaki payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle borsada satmayacaklarına, borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağına dair şirkete verdikleri taahhüdün kabulüne, Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı pay tebliği 33. maddesi 1. fıkrası uyarınca sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun kabulüne ve kamuya duyurulmasına, 6102 sayılı TTK 457. maddesi uyarınca sermaye artırımında hazırlanan yönetim kurulu beyanının kabulüne, rüçhan haklarının sınırlandırılması ve primli olarak ihracına ilişkin yönetim kurulu raporunun kabulüne,
sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların, işlemlerin ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü ve düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesiyle ilgili Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Cemil Armağan ile Yönetim Kurulu Üyesi Arif Bektaş’a ayrı ayrı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment