Halk Gayrimenkul’de hak kullanım tarihleri

by karakoyclub

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’de, şirketin bedelli sermaye artırımı hak kullanım tarihleri belirlendi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.020.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.530.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yaptığımız başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Şubat 2022 tarih ve 10/282 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2022/10 sayılı sermaye piyasası bülteninde duyurulmuştur. Bu kapsamda kurulun 25 Şubat 2022 tarih ve 17821 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahnameye de onay verilmiştir. Ortaklarımızın ellerindeki payların yüzde 50 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır ve pay alma hakları kısıtlanmamıştır.
Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 02 Mart 2022 ile 16 Mart 2022 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.  Halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, ana ortağımız T.Halk Bankası A.Ş, kalan payları satış süresinin bitişini takip eden 3 iş günü içerisinde, her halukarda her bir pay için 1 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere halka arz fiyatı ortalamasından bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın almayı taahhüt etmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment