Flap Kongre kar payı dağıtımı yapacak

by karakoyclub

Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş, kar dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait olan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.14-1 sayılı tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanmış 2021 yılı konsolide olmayan finansal tablolarına göre ortaya çıkan 29.841.919 TL dağıtılabilir dönem karı üzerindeki tasarruflarla ile ilgili görüşmeler sonucunda dağıtılabilir dönem karından yasal karşılıklar ve bedelsiz yapılan birinci temettü ödemesi sonrasında yasal kayıtlarda kalacak tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, dağıtılabilir dönem karından yasal karşılık ayrıldıktan sonra kalan 2021 yılı hesap dönemine ait 28.681.901,82 TL’lik net dağıtılabilir dönem karının yüzde 19,61’ine karşılık gelen 5.625.000 TL’nin nakit olarak ortaklarımıza dağıtılmasına, belirtilen duruma göre hazırlanmış kar dağıtım tablosunun 2021 yılı hesap dönemi sonuçlarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısında ortakların görüşüne sunulmasına, dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, konusunda tekliflerin genel kurulda görüşülerek onaya sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment