Ekiz Kimya’dan borsa başvurusu

by karakoyclub

Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş, tahsisli sermaye artışı kapsamında fiyat belirlenmesi için Borsa İstanbul A.Ş’ye başvurdu.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirketimizin 35.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 7.177.729 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle Borsa Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek (Pay satış fiyatının nominal değerden düşük olmayacak şekilde ve prosedür çerçevesinde baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 15.000.000 TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve yatırımcı Murat Türkal’a tahsisli olarak satılacak paylara ilişkin olarak 20.01.2022 tarihli SPK haftalık bülteninde Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılmış olan başvurumuzun olumlu karşılandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda, ilgili prosedür çerçevesinde satış işlemi ihraç fiyatının belirlenmesi için şirket tarafından 31.01.2022 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş’ye başvuru yapılmıştır. İhraç fiyatının belirlenmesi ve belirlenecek fiyata göre SPK’dan alınacak onaylı ihraç belgesinin talep edilebilmesini teminen AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla TSP prosedürü çerçevesinde satış işleminin başvuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, başvuru tarihi ve yapılacak satışın hangi tarihte gerçekleştirilmesinin talep edileceği bilahare kamuoyuna duyurulacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment