Çimsa’dan kar dağıtımı

by karakoyclub

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş’de kar payı dağıtımı kararı alındı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.050.394.723 TL konsolide dönem karı elde edilmiştir. SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2021 yılına ait 1.050.394.723 TL tutarındaki söz konusu konsolide dönem karı üzerinden, esas sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 1.016.600.770 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem karının şu şekilde dağıtılmasına;

Birinci kar payı: 6.754.222,10 TL

İkinci kar payı: 193.245.777,90 TL

Toplam brüt kar payı: 200.000.000 TL

Genel kanuni yedek akçe (2. Tertip): —

Olağanüstü yedek: 816.600.770 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan net dağıtılabilir dönem karı olan 406.700.088,04 TL’den öncelikle Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesi hükmüne istinaden 202.612.058,58 TL gerekli yasal fonların ayrılmasına, kalan kısımdan yukarıda belirtilen 200.000.000 TL brüt kar payı dağıtılmasına ve kalan kısmın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, böylelikle 2021 yılı karından 135.084.442 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 200.000.000 TL (Brüt) kar payının 31 Mart 2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2022 tarihinde yapılacak olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment