BDDK: Bankaların ocak toplam karı bir önceki yıla göre yüzde 370 arttı

by karakoyclub

BDDK aylık verilerine göre; Türk bankalarının Ocak dönemindeki toplam karı bir önceki yılın aynı döneminde 4,28 milyar liradan 20,1 milyar liraya (1,44 milyar dolar) yükseldi.

Ort. TGA oranı, Ocak itibarıyla yıllık %4,08’den %3,13’e düştü.

Ort. standart sermaye yeterlilik oranı, yıllık %18’den yaklaşık %19’a yükseldi.

Ort. çekirdek sermaye yeterlilik oranı, yaklaşık %14.

Türk bankacılık sektörünün Ocak ayında, bir önceki aya göre net kar artış oranı ise %19,8 oldu. Yerli özel mevduat bankaları, ilgili dönemde aylık bazda %31,8 kar artışıyla daha güçlü performans gösterirken;  kamu mevduat bankalarında kârlılık bir önceki aya göre %8 arttı. Karlılığı etkileyen faktörler arasında, net faiz gelirleri ve komisyon gelirlerinin geçen yıla göre güçlü gerçekleşmesi etkili olurken; Ocak ayında bankaların ticari işlemlerinin ve başta döviz, swap olmak üzere türev işlemlerinin de pozitif tarafta olduğu görüldü. Artan enflasyonla birlikte, fonlama faizi ile marjın açılması bankaların TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerden gelir elde etmesinde etkili olmaktadır.

 

Kredi karşılıkları önceki dönemde yüksek seyrederek karlılığı sınırlarken, Ocak ayında provizyonlarda bir önceki aya göre %50 azalma gözlenmiştir. BDDK’nın TGA’ların sınıflandırılmasında gösterdiği esneklik donuk alacak oranında düşüş şeklinde etkili olurken, ilerleyen dönemde artan makro ve jeopolitik risklerle beraber toplam kredi risk maliyeti artış gösterebilir. TL tipi mevduat faizlerinde ise, KKM ürünü devreye girdikten sonra oluşan artış, politika faizi + 3 bandında dengelenme eğilimindedir. Ocak ayından sonraki süreçte, dövizden TL’ye çevrimlerin etkisiyle beraber DTH’larda azalma etkisi gözlenmiştir. Sektörün ağırlıklı ortalama 3 ay vadeli mevduat faizi 18 Şubat haftası itibariyle %17,99’dur.

 

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ve yıllara göre kredi büyümesi karşılaştırması… Kaynak: BDDK

 

Kredi ve mevduat faizleri arasındaki fark açık kalmayı sürdürmektedir. Önceki dönemde fonlama faizinin düşük kaldığı dönemde mevduat ve kredi faizleri arasındaki makasın açıldığını gözlemlemiştik. Ocak ayı sonundan itibaren ortalama ağırlıklı ticari kredi faizleri bir miktar gerilemiştir. Kredi faizlerindeki düşüşü, kredi mevduat makası açısından olumlu görürüz. Azalan risk iştahı, piyasa belirsizliği ve kredi faizlerindeki yüksek seyrin, sektördeki kredi çıkışlarını sınırlaması beklenebilir. Temel bankacılık faaliyeti kar potansiyeline ve faiz marjlarındaki eğilime ilerleyen dönemde bunun üzerinden bakmak gerekecektir.

 

Bankacılık sektörü toplam mevduat hacmi ve yıllara göre mevduat büyümesi karşılaştırması… Kaynak: BDDK

 

2022 yılında kredi fiyatlandırması, artan jeopolitik riskler ve makroekonomik ortam çerçevesinde yüksek risk profili, özel bankaların aktif-pasif yönetimi ve enflasyondan dolayı yüksek olacaktır. Kamu bankalarının ise devlet sübvansiyonları ile beraber kredi çıkışlarında daha etkin olmasını bekleriz. Mevcut risk parametreleri ve veri analizlerimizde 2022 yılında toplam kredi hacmindeki büyümeyi (TP+YP) %32,1 olarak hesaplarken, topla mevduat hacmindeki büyümeyi %26,1 olarak öngörmekteyiz.

Kaynak: Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment