Akmerkez Gayrimenkul, kar dağıtımı yapacak

by karakoyclub

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, kar dağıtımı yapacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 2021 yılı net dönem karı 94.818.323 TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan net dönem karı 93.282.030,23 TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarımızda yer alan 94.818.323 TL tutarındaki net dönem karından, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. madde hükmü uyarınca ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin yüzde 20’sine ulaştığından yüzde 5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasına, 94.818.323 TL’nin 1.863.200 TL’lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, kalan kardan yönetim kurulu üyelerine pay ayrılmamasına,
kalan karın 83.098.720 TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına, toplam 84.961.920,00 TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin yüzde 5’i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 8.309.872 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 2021 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,
şirketimizin finansal tablolarının yasal yedekler hesabının çıkarılmış sermayenin yarısını aşan kısmından 24.221.600 TL tutarındaki meblağın hissedarlarımıza nakden dağıtılmak üzere ayrılmasına ve işbu tutarın onda biri olan 2.422.160 TL’nin TTK’nın 519. maddesinin 2. fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, ortaklarımıza dağıtılacak olan 1 ve 2. kar payları ile yasal yedekler hesabından dağıtılacak kar payı toplamının 109.183.520 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 2,93 TL, kar payı oranı brüt=net yüzde 293) tespit edilmesine, kar payının 84.961.920 TL tutarındaki kısmının 04.04.2022 tarihinde ilk taksit olarak ve 24.221.600 TL tutarındaki kısmının 26.08.2022 tarihine kadar ikinci taksit olarak ödenmesine, ikinci kar payı taksiti ile ilgili olmak üzere kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda yönetim kurulumuzun yetkilendirilmesine ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin asgari 15 gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararıyla belirlenerek KAP’ta yapılacak özel durum açıklaması ile duyurulmasına, yönetim kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin genel kurulumuzun onayına sunulmasına, işbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kar dağıtım tablosunun kamuya açıklanarak, kar dağıtım tablosunun bir suretinin Sermaye Piyasası Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment